Räkna på din försäkring

Få offerter på 30 sekunder
Information om hemmet
Bostaden
Adress att försäkra
Information om försäkringstagaren

Hemförsäkring

En hemförsäkring har du för att skydda dig och de personer som ingår i ditt hushåll från ekonomisk förlust om de utsätts för en skada. I hemförsäkringen ingår alltid flera olika skydd.

Egendomsförsäkring

Skyddar det privata lösöret, dvs all privat egendom som finns i hemmet, från skador och stöld.

Reseförsäkring (sjukdom och olycksfall)

Gäller vid sjukdom, olycksfall eller om du blir bestulen under resa. Gäller i hela världen.

Ansvarsförsäkring

Om försäkringstagaren eller någon i hushållet behöver betala skadestånd till någon. Exempelvis: Ditt barn leker och råkar skrapa grannens bil.

Rättsskyddsförsäkring

Den gäller för många (dock inte alla) tvister i privatlivet. Är ett viktigt skydd eftersom samhällets rättshjälp försämrats.

Överfallsskydd

Den gäller vid personskada till följd av misshandel, rån eller andra överfall.

Ersättning

Utöver grundpaketet erbjuder de olika bolagen många olika saker. En villahemförsäkring lämnar ersättning för:

  • Vattenskador av olika slag
  • Skador genom naturfenomen (storm, blixt, hagel etc.)
  • Skador på installationer, glasrutor m.m.
  • Byggnad som skadas av brand eller rök
  • Skadegörelse på byggnad

Hemförsäkring

Allriskförsäkring

Ofta kallad drulle (oturförsäkring), ersätter exempelvis om du råkar tappa din mobiltelefon i sjön etc.

Reseförsäkring

För resor längre än 45 dagar, den som köpt en hemförsäkring där resskydd inte ingår kan dock behöva en reseförsäkring från första dagen.

Golfförsäkring

En golfförsäkring täcker skador på din golfutrustning och i vissa fall även den champange du enligt gammal tradition måste bjuda golfsällskapet på om du slår en hole-in-one.

Olycksfallsförsäkring

En försäkring som lämnar ersättning vid medicinsk invaliditet och dödsfall.

Villahemförsäkring

Skadedjur

I en del försäkringar ingår inte skydd mot träförstörande skadeinsekter t.ex. husbock och hästmyra i grundskyddet. Då finns ofta detta som tillägg.

Ansvarsförsäkring för byggnaden

Gäller för plötsliga och oförutsedda händelser på byggnaden.

Observera att tilläggen mellan olika bolag kan skilja sig åt.


Det finns ingen skyldighet att ha eller omfattas av en hemförsäkring. Ungefär 90 procent av alla bosatta i Sverige omfattas dock idag av en hemförsäkring. Vissa har en kollektiv hemförsäkring via sitt fackförbund. En hemförsäkring bör alla omfattas av i en eller annan form. En hemförsäkring gäller för alla bosatta i ett och samma hushåll, om de lever under familjeliknande förhållanden. För samboende vänner har försäkringsbolagen lite olika regler för om försäkringen gäller för alla eller ej.

I samband med att du ansöker om hemförsäkring hos oss kontaktar vi dig för att tillsammans titta på en försäkringslösning som passar just dig.